Quy trình giao nhận
Posted in: Chính sách

Quy trình giao nhận tiêu chuẩn

QUY TRÌNH GIAO NHẬN TIÊU CHUẨN
TÊN HÀNG GIÁ TRỊ ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN CHI PHÍ
Phụ kiện thương hiệu NANE   Từ 3 triệu TRONG TP.HCM 2-3 Ngày Miễn phí
Mặt hàng thương hiệu khác   Từ 5 triệu Miễn phí
Phụ kiện thương hiệu NANE   Từ 3 triệu NGOẠI THÀNH 3-5 Ngày Miễn phí
Mặt hàng thương hiệu khác   Từ 5 triệu Miễn phí
Thứ tự ưu tiên: Hàng gấp => Đủ chi phí – Nội thành              
Ngoại thành: Cùng chuyến kết hợp- ( Sử dụng dịch vụ vận chuyển khác)          
Các đơn hàng ngoài tiêu chuẩn: Gửi dịch vụ Chuyển Phát Nhanh hoặc giao hàng chậm  

Write A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *